Průběhy sítí je nutné ověřit ve VAK Vyškov

zpět na vakvyskov.cz

Aplikace pro administraci podkladů k technickému vyjádření.

Stanovisko k existenci sítě:
Zadejte číslo žádosti o existenci sítě (vydané dříve):
nebo
číslo předchozí žádosti k PD pro doplnění údajů:
nebo vložte soubor se situací (DGN verze 7):

Žádost o stanovisko:
Přípojky:
Inženýrské sítě:
Objekty:
Ostatní:
Typ řízení:
Umístění stavby
k vydání územního rozhodnutí:
ke zjednodušenému územnímu řízení:
k veřejnoprávní smlouvě:
Povolení stavby
k povolení stavby:
k demolici:
ostatní: