Průběhy sítí je nutné ověřit ve VAK Vyškov

zpět na vakvyskov.cz

Aplikace pro zobrazení informací o existenci, průběhu sítí a zpracování technických vyjádření.

Zobrazení průběhu sítí

Informace o průběhu vodovodních a kanalizačních sítí.

Informace k existenci sítí

Vydání informací k existenci inženýrských sítí jako podklad pro informace o území a ke zpracování příslušné projektové dokumentace, nikoliv jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Technické vyjádření

Slouží k vydání vyjádření k projektové dokumentaci